Tabela środków ochrony roślin
 
 

TABELA SOR

 

Tabela środków ochrony roślin stosowanych w uprawie winorośli w UE i na świecie.

 

UWAGA: 

Do stosowania w uprawie winorośli na terenie Polski dopuszczone są WYŁĄCZNIE !!! preparaty znajdujące się w aktualnym wykazie środków.

Untitled 

<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3.5pt; WIDTH: 63pt; PADDING-RIGHT: 3.5pt; HEIGHT: 26.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom width=105 noWrap>

 

   
     

lp.

 

Nazwa handlowa preparatu

substancja aktywna

grupa związków chemicznych</P>

patogen

mechanizm działania

dawka [l/ha], stężenie i ilość cieczy roboczej

karencja [d]

możliwość stosowania w uprawach ekologicznych

możliwość stosowania w uprawie winorośli

Dostępność w Polsce

 Źródło informacji

Uwagi dot. sposobu stosowania.

wgłębny/ systemiczny / kontaktowy

[l/ha], [%]

deserowe

przerobowe

tak/nie

przeznaczony do uprawy winorośli w Polsce / przeznaczony do uprawy winorośli w INNYM KRAJU

[data wygaśnięcia rejestracji]

 

1

Biochikol-K AL.

chitozan

preparat biologiczny

mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

kontaktowy

0,5 l/ 5-6 m² powierzchni uprawnej

nie dotyczy

 

 

 

2011-07-04<o:p>

E-PL,1, 2,4

Zgodnie z zaleceniami producenta należy dokonywać oprysków profilaktycznie oraz interwencyjnie po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Opryski należy powtarzać co 7-10 dni. Dawkę należy dostosować do wielkości roślin.

2

Dithane Neotec 75 WG

mankozeb

 

mączniak rzekomy, przędziorki

kontaktowy

dawka:3-4,5 kg/ha, w 500-900 dm3 cieczy roboczej/ha.

14

 

 

przeznaczony do uprawy winorośli w Polsce

2011-10-25

E-PL, 2,4

Środek ma działanie grzybobójcze i hamujące na rozwój przędziorków. Zgodnie z zaleceniami producenta może być stosowany do oprysków oraz do zaprawiania ciekłego i suchego. Opryski: Rośliny należy opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści. Pierwszy oprysk należy wykonać bezpośrednio przed kwitnieniem, drugi bezpośrednio po kwitnieniu, kolejny po osiągnięciu przez jagody wielkości grochu. Następne zabiegi powinny być wykonywane co 14 dni w zależności od nasilenia choroby.

3

 

Tiotar 800 SC

siarka

siarka

mączniak prawdziwy

kontaktowy

dawka: 1500 dm3 ceczy   roboczej  stężeniu 0,3%

7

 

 

przeznaczony do uprawy winorośli w Polsce</o:p>

-

1,E-PL

Zgodnie z zaleceniami prducenta opryski należy wykonać przed kwitnieniem i po zakończeniu kwitnienia. Kolejne zabiegi powinny być wykonywane w miarę potrzeby, w odstępach 7 dni. Nie należy stosować preparatu w okresie suszy lub silnego nasłonecznienia w temperaturze powyżej 25*C.

4

Calypso 480 SC

tiachlopryd

 

 

 

 

0,2 l/ha

21 dni

 </SPAN>

 

przeznaczony do uprawy winorośli na Słowacji, polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli,

2011-12-20

4,5, E-PL

 

5

Acrobat MZ 69 WG

dimetomorf + mankozeb</o:p>

 

mączniak rzekomy

systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2017-04-17

2,4

 

6

Altima 500 SC

fluazynam

pochodne aniliny

mączniak rzekomy, szara pleśń

kontaktowy

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2018-01-22

2, 3,4

 

7

Amistar 250 SC

 

azoksystobina

strobiluryny

mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

wgłębny i systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2011-12-31

1, 2,4

 

8

Antrakol 70 WG

propineb

 

mączniak rzekomy

kontaktowy

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli</o:p>

2011-05-12

2,4

 

9

Chorus 50 WG

cyprodynil

anilinopirymidyny

szara pleśń

wgłębny

 

 

 

 

polska instrukcja nie
przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2020-01-12

3,4

 

10

ciecz kalifornijska

wodny roztwór polisiarczków wapnia

ciecz kalifornijska

mączniak prawdziwy

 

 

 

 

 

 

-

1

 

11

Curzate M 72,5 WG

cymoksanil + mankozeb

 

mączniak rzekomy

systemiczny

 

 

 

 


polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2016-11-22

2,4

 

12

Discus 500 WG

krezoksym-metylu

strobiluryny

mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

quasi-systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2020-05-01

1, 2,4

 

13

Domark 100 EC

tetrakonazol

IBE

mączniak prawdziwy

systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2019-07-27

1,4

 

14

Folpan 80 WG

folpet

ftalimidy

 

mączniak rzekomy, szara pleśń

kontaktowy

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

 

2012-09-30

2, 3,4

 

15

Horizon 250 EW

tebukonazol

IBE

mączniak prawdziwy

systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2014-02-28

1,4

 

16

Infinito 687,5 SC

fluopikolid + propamokarb</SPAN>

 

mączniak rzekomy

systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2021-09-08

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">2,4

 

17

Kaptan Zawiesinowy 50 WP

kaptan

 

mączniak rzekomy

 

kontaktowy

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2012-12-31

 

2,4

 

18

Miedzian 50 WP

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">tlenochlorek miedziowy

 

mączniak rzekomy

kontaktowy

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2018-08-04

2,4

 

19

Miedzian Extra 350 SC

tlenochlorek miedziowy

 

mączniak rzekomy

kontaktowy

 

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2018-09-12

2,4

 

20

Mildex 711,9 WG

fosetyl Al + fenamidon

 

mączniak rzekomy

systemiczny

 

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2014-03-02

2,4

 

 

21

Mythos 300 SC

pyrimetanil

anilinopirymidyny

szara pleśń

kontaktowy

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2011-12-30

3,4

 

22

Ridomil Gold MZ 67,8 WG

metalaksyl + mankozeb

 

mączniak rzekomy

systemiczny

 

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2012-07-25</o:p>

2,4

 

23

Rovral Flo 255 SC

iprodion

dikarboksymidy

szara   pleśń

kontaktowy

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2010-08-09

3,4

 

24

Rubigan 12 EC

fenarymol

IBE

mączniak prawdziwy

 

 

 

 

 

 

 

-

1

 

25

Signum 33 WG

pikoksystrobina + boscalid

strobiluryny

mączniak prawdziwy

systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2020-04-19

1,4

 

26

Switch 62,5 WG

cyprodynil + fludioksonil

anilinopirymidyny + fenylopirole

szara pleśń

wgłębny i kontaktowy

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2015-02-04

3,4

 

27

Tanos 50 WG

cymoksanil +   famoksadon

 

mączniak rzekomy

systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2014-02-28

 

2,4

 

28

Teldor 500 SC

style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt">fenheksamid

hydroksyanilidy

szara pleśń

kontaktowy

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2012-03-30

3,4

 

28

Topsin M 500 SC

 

tiofanat metylu

benzimidazole

szara pleśń

systemiczny

 

 

 

 

polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli

2012-05-21

3,4

 

30

Zato 50 WG

trifloksystrobina

strobiluryny

mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy

mezosystemiczny

 

 

 

 

przeznaczony do uprawy winorośli na Słowacji, polska instrukcja nie przewiduje stosowania w uprawie winorośli,

2011-10-15

1, 2,4

 

Legenda:
E-PL - polska etykieta preparatu, dostępna na stronie: http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0
E-SK - etykieta innego kraju (Słowacja)
1 -
2 -

3 -

4 - rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski dostępny na stronie: http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=647&LangId=0

5 - Kalendarz oprysków - Galati